EDVAlogo2022pos.png 3rd March 2024 at 13:00
Marjon Sports Centre, Plymouth
Plymouth Marjon Mixed v. HKVB Spirit
Score: 11-25 17-25 16-25 14-25 4-15
Plymouth Marjon Mixed PoM: Finlay Nicol
HKVB Spirit PoM: Mariia Yaroshevska
Report
No match report